VI UPPRÄTTAR BOUPPTECKNING FÖR 4.495:- Ring 031-320 45 05

Vi upprättar bouppteckningar och sköter allt pappersarbete för  kr 4.495.- inkl. moms. Kontakta oss ett personligt möte eller om du har några frågor. Vårt kontor ligger i Göteborg men vi arbetar i hela Sverige. NÖJD KUND garanti, du betalar inget förrän bouppteckningen är registrerad och godkänd.


Namn E-post Telefon Meddelande
Skicka in

Vad är en Bouppteckning

När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning av den avlidne personens tillgångar och skulder som tex. fastighet, bostadsrätt, banklån, krediter mm. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket för registrering inom fyra månader från dödsfallet (själva bouppteckningsförrättninen ska dock avhållas senast tre månader efter dödsfallet).

Det är den dödsbodelägare som har bäst inblick i den avlidnes privatekonomiska förhållanden som har det största praktiska ansvaret för att bouppteckningen genomförs. Denna person kallas bouppgivare och är oftast en efterlevande sambo, maka/make eller ett barn till den avlidne.

Det fysiska möte där bouppteckningen upprättas kallas för bouppteckningsförrättning. Vid bouppteckningsförrättningen skall alla dödsbodelägarna kallas och om möjligt närvara. Bouppteckningen ligger senare till grund för den fördelning av dödsboets tillgångar som ska ske mellan arvingar och eventuella testamentstagare (det vill säga arvskiftet).

När bouppteckningen är registrerad kan man avsluta bankkonton, sälja värdepapper samt sälja eller ansöka om lagfart på fastighet eller överlåta bostadsrätt. Skatteverket har idag en förväntad kötid på cirka 11 veckor.

Snabb handläggning, personlig, stödjande och vänlig service.

Tel 031-320 45 05 info@bouppteckningar.nu 

Bouppteckningar Göteborg HB, Laxfiskevägen 30, 433 38 Partille.

Måndag - Torsdag 9-17, Fredag 9-15

Momsregnr: 1696970722562 Orgnr: 969707-2256 Godk. för F-skattBouppteckning - Komplett

Vi upprättar bouppteckningar och sköter allt pappersarbete. Vårt pris för bouppteckning kr 4.495.- inkl. moms.* Kontakta oss för att avtala ett personligt möte eller om du har några frågor. Vårt kontor är i Göteborg men vi arbetar i hela landet. För dödsbon som har mer komplexa eller speciella omständigheter än standard-fallet ex.vis: Arv efter medborgare med utländsk hemvist, eller då det finns utländska dödsbodelägare, lämnar vi gärna en kostnadsoffert.  Kontakta oss för att avtala ett personligt möte eller om du har några frågor. *Portokostnader tillkommer.

Komplett 4495 SEK

  • Snabbt
  • Prisvärt
  • Korrekt