VI UPPRÄTTAR BOUPPTECKNINGAR FÖR 4.495:-   Ring 031-320 45 05                                                         

Vi upprättar bouppteckningar och sköter allt pappersarbete.  Vårt pris för standard-bouppteckning kr 4.495.- inkl. moms. Kontakta oss för att avtala ett personligt möte eller om du har några frågor. Vi arbetar i Göteborg med kranskommuner.  NÖJD KUND garanti, du betalar inget förrän bouppteckningen  är registrerad och godkänd.


Namn E-post Telefon Meddelande
Skicka in

Vad är en Bouppteckning

När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning av den avlidne personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket för registrering inom fyra månader från dödsfallet (själva bouppteckningsförrättninen ska dock avhållas senast tre månader efter dödsfallet).

Det är den dödsbodelägare som har bäst inblick i den avlidnes privatekonomiska förhållanden som har det största praktiska ansvaret för att bouppteckningen genomförs. Denna person kallas bouppgivare och är oftast en efterlevande sambo, maka/make eller ett barn till den avlidne.

Det fysiska möte där bouppteckningen upprättas kallas för bouppteckningsförrättning.  Vid bouppteckningsförrättningen skall alla dödsbodelägarna kallas och om möjligt närvara. Bouppteckningen ligger senare till grund för den fördelning av dödsboets tillgångar som ska ske mellan arvingar och eventuella testamentstagare (det vill säga arvskiftet).

När bouppteckningen är registrerad kan man avsluta bankkonton, sälja värdepapper samt sälja eller ansöka om lagfart på fastighet eller överlåta bostadsrätt. Skatteverket har idag en förväntad kötid på cirka 9 veckor.

Snabb handläggning, personlig, stödjande och vänlig service.

Tel 031-320 45 05 • info@bouppteckningar.nu 

Bouppteckningar Göteborg HB, Laxfiskevägen 30, 433 38 Partille. 

Måndag - Torsdag 9-17, Fredag 9-15

Momsregnr: 1696970722562  Orgnr: 969707-2256 Godk. för F-skattBouppteckning - Standard

Vi upprättar bouppteckningar och sköter allt pappersarbete.  Vårt pris för standard-bouppteckning kr 4.495.- inkl. moms. Kontakta oss för att avtala ett personligt möte eller om du har några frågor. Vi arbetar i Göteborg med kranskommuner.  För dödsbon som har mer komplexa eller speciella omständigheter än standard-fallet ex.vis: Arv efter medborgare med utländsk hemvist, eller då det finns utländska dödsbodelägare, lämnar vi gärna en kostnadsoffert. Portokostnader tillkommer. Kontakta oss för att avtala ett personligt möte eller om du har några frågor. 

Standard 4495 SEK

  • Snabbt
  • Prisvärt
  • Korrekt